การคัดรูปแบบของ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraให้เหมาะสมกับการทำงาน ควรคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ตั้งแต่นี้ไป

วงจรของขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ทั่วๆ ไปแจกออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ CCIR ( PAL:ใช้ในเมืองไทย ) และ EIA (NTSC) ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraลักษณะ CCIR เป็นระบบหลักเกณฑ์ยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ส่วน EIA เป็นลักษณะหลักเกณฑ์อเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่เหมาะสำหรับที่จะนำมาใช้ในไทยจะจำเป็นจะต้องเป็นระบบ CCIR

ปริมาตรของแผ่นรับภาพของ CCD Sensor format (ที่พูดกันง่ายๆว่า สัดส่วนชิป ) ถ้ายิ่งมีสัดส่วนใหญ่โตยิ่งมีประสิทธิภาพ

ความสว่าง ( Illumination ) คุณสมบัติของวัตถุสำหรับรับภาพ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraนั้น ไม่ใช่ยังผลเจาะจงต่อความไวที่มีต่อแสงสว่างเท่านั้น อย่างไรก็ดียังมีผลต่อสีของสิ่งของเช่นกัน คุณลักษณะ ของทิวภาพที่ยอดเยี่ยมขึ้นอยู่กับความเข้มของความสว่างที่ฉากรับภาพ ในกรณีของ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Camera

โดยรวม ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraประเภท CCD สามารถแยกแยะตามคุณสมบัติของแสงได้ 3 ระดับ ได้แก่

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการค้าทั่วไป จำเป็นต้องใช้แสงตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในธุรกิจความปลอดภัยสูงต้องการใช้ความสว่างตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการค้าพิเศษโดยเฉพาะทางจำเป็นต้องใช้รัศมีตั้งแต่ 0.0001-0.1 Lux

รูปแบบซิงค์ ( Synchronization ) โดยทั่วไป ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraจะมีวงจรสภาวะซิงค์ในตัวของมันเองอยู่แล้ว ซิงค์ของขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraรายตัวจะไม่ตรงกัน หากเรานำกล้องหลาย ๆ ตัว มาใช้ด้วยกันผ่านทาง เครื่องมือจัดเรียงภาพ (Sequence Switcher) พร้อมกับแสดงภาพบนจอมอนิเตอร์ จะมองเห็นได้ว่าในขณะที่เครื่องมือลำดับภาพสลับภาพจาก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraอันหนึ่งไปยังอีก ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraตัวหนึ่งนั้น ภาพจะชักกระตุกในแนวยืนบนจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการจดบันทึกข้อมูลภาพวิดีโอ เมื่อนำภาพวิดีโอนั้นมาเล่นสลับเป็นเหตุให้ภาพล้มเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ การสับเปลี่ยนภาพของเครื่องจัดเรียงภาพ

ความคมชัดของภาพ ( Resolution ) ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่มีความคมชัดสูงจะให้ภาพที่ชัดเจน ซึ่งสรรพคุณนี้นับว่าเป็นรากฐานของการเลือกคัดชนิดของกล้อง ทั้งนี้ขึ้นกับการดีไซน์ของแต่ละผู้ผลิตให้เหมาะกับการใช้งานในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป

0

Автор публикации

не в сети 2 года

jerecary3764

0
Комментарии: 0Публикации: 2Регистрация: 04-03-2018