การคัดเลือกประเภทของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraให้เหมาะสมกับการทำงาน พึงคิดถึงสิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้

วงจรของขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ทั่วไปแจกออกเป็น 2 รูปแบบ เป็น CCIR ( PAL:ใช้ในไทย ) และ EIA (NTSC) ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraรูปแบบ CCIR เป็นรูปแบบหลักเกณฑ์ทวีปยุโรป 625 เส้น 220 โวลต์ 50 เฮิรตช์ ด้าน EIA เป็นลักษณะกฏเกณฑ์อเมริกัน 525 เส้น 110 โวลต์ 60 เฮิรตช์ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่เหมาะสมกับที่จะนำมาใช้ในเมืองไทยจะจำเป็นจะต้องเป็นรูปแบบ CCIR

ความจุของแผ่นรับภาพของ CCD Sensor format (ที่พูดกันง่ายๆว่า ปริมาตรชิป ) ถ้ายิ่งมีสัดส่วนใหญ่โตยิ่งมีประสิทธิภาพ

รัศมี ( Illumination ) คุณสมบัติของวัสดุรับภาพของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraนั้น ไม่ใช่มีผลเจาะจงต่อความไวที่มีต่อแสงไฟแค่นั้น ถ้าว่ายังส่งผลต่อสีของวัตถุอีกด้วย คุณภาพ ของภาพที่ดีจะขึ้นอยู่กับความแรงของรัศมีที่ตัวรับภาพ ในกรณีของ ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Camera

โดยปกติ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraประเภท CCD อาจจะแบ่งตามคุณลักษณะของความสว่างได้ 3 ขั้น คือ

ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในกิจการทั่วไป จำเป็นต้องใช้รัศมีตั้งแต่ 5-2,000 Lux

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในธุรกิจการค้าสวัสดิภาพสูงต้องการใช้แสงตั้งแต่ 0.1-5 Lux

ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่ใช้ในธุรกิจการค้าพิเศษโดยเฉพาะทางต้องการใช้แสงตั้งแต่ 0.0001-0.1 Lux

ระบบซิงค์ ( Synchronization ) ปกติ ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraจะมีวงจรสภาวะซิงค์ในตัวแบบของแต่ละอันแล้ว ซิงค์ของขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraรายตัวจะไม่ตรงกัน ถ้าเรานำกล้องหลาย ๆ ตัว มาใช้ร่วมกันผ่านทาง เครื่องลำดับภาพ (Sequence Switcher) พร้อมทั้งแสดงภาพบนจอมอนิเตอร์ จะมองเห็นได้ว่าในขณะที่เครื่องลำดับภาพสับเปลี่ยนภาพจาก ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraอันหนึ่งไปยังอีก ขายกล้อง Analog HDขายกล้อง IP Cameraตัวหนึ่งนั้น ภาพจะกระตุกในแนวยืนบนจอมอนิเตอร์ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการบันทึกภาพวิดีโอ เมื่อนำภาพวิดีโอนั้นมาเล่นสลับเป็นเหตุให้ภาพพังเป็นช่วง ๆ ตามจังหวะ การสลับภาพของเครื่องมือลำดับภาพ

ความคมชัดของภาพ ( Resolution ) ขายกล้อง Analog HDจำหน่ายกล้อง IP Cameraที่มีความคมชัดสูงจะให้ภาพที่คมชัด ซึ่งสรรพคุณนี้นับว่าเป็นมูลฐานของการเลือกชนิดของกล้อง ดังนี้ขึ้นกับการออกแบบของแต่ละผู้ผลิตให้เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบที่ต่างๆรูปแบบกันออกไป

0

Автор публикации

не в сети 2 года

jerecary3764

0
Комментарии: 0Публикации: 2Регистрация: 04-03-2018